© Copyright: WATIT Consulting Ky vuodesta 2004 lähtien
WATIT Consulting
Palvelut
Uudistumis- ja innovaatiokyvyn
kehittämispalvelu


Organisaation uudistumis- ja innovaatiokyky on
keskeinen     tuottavuuteen ja uusien ratkaisujen
kehittämiseen vaikuttava tekijä.

Hyvän innovaatiokyvyn omaavat organisaatiot pystyvät
jatkuvasti kokoamaan ja kanavoimaan henkilöstön,
toimittajien ja asiakkaitten luovuuden, osaamisen ja
muut resurssit taloudellista hyötyä tuottaviksi
ratkaisuiksi eli innovaatioiksi.

Palveluni auttaa asiakkaani liikkeelle innovaatiokyvyn
kehittämisessä sekä varmistaa havaittujen
kehittämiskohteiden toteutuksen.

Etusivu Esittely Palvelut Verkostot Yhteystiedot
Innovointi Toimintajärjestelmät Liiketoimintaprosessit Henkilöstön kehittäminen